Roozbeh Mirebrahimi’s Book Event

رونمایی و گفت‌و شنودی در مورد کتاب با حضور نویسنده.
آزادی و دیگر هیچ!
مروری بر آثار و اندیشه‌های احسان نراقی
به کوشش روزبه میرابراهیمی
تهران: نشر رسانش نوین، ۱۳۹۵، ۲۶۳ صفحه
کتاب «آزادی و دیگر هیچ!» مروری است بر همه آثار منتشر شده احسان نراقی، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب؛ البته به همراه چند گفت‌وگوی منتشر نشده دیگر که در نوع خود خواندنی است.
نسخه‌هایی از این کتاب که در تهران به چاپ رسیده است برای فروش در محل نشست ارائه خواهد شد.

Friday, April 21 at 6 PM – 8:30 PM

SHARE
Previous articleCultural Center
Next articleYoga session – In Farsi